Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Afghanistan (AFG)

Flag AFG
SốGiảiCập nhật
1Кубок Юникея 17.01.21 37 phút
2Giải cờ tướng nhanh vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2020 - chặng tháng 5 82 ngày 9 giờ
3plk´kk 133 ngày 8 giờ
4I CAMPEONATO NACIONAL U6 ABSOLUTO II CLAS 141 ngày 15 giờ
5I CAMPEONATO NACIONAL U6 ABSOLUTO I CLAS 141 ngày 15 giờ
6I CAMPEONATO NACIONAL U6 ABSOLUTO I CLAS 141 ngày 15 giờ
7I CAMPEONATO NACIONAL U20 FEMENINO II CLASIFICATORIO 141 ngày 17 giờ
8I CAMPEONATO NACIONAL U20 FEMENINO I CLASIFICATORIO 141 ngày 18 giờ
9I CAMPEONATO NACIONAL U20 ABSOLUTO II CLASIFICATORIO 141 ngày 18 giờ
10I CAMPEONATO NACIONAL U20 ABSOLUTO I CLASIFICATORIO 141 ngày 18 giờ
11plk´kk 153 ngày 11 giờ
12Por Equipos Prueba 173 ngày 9 giờ
13Por Equipos en Linea 173 ngày 13 giờ
14plk´kk 198 ngày 17 giờ
15Selectivo de Chiapas 258 ngày 19 giờ
16Selectivo Estatal de Chihuahua (10+5) 259 ngày 7 giờ
17Selectivo de Nuevo León 259 ngày 7 giờ
18Primer Selectivo Clasificatorio Coahuila 259 ngày 8 giờ
19Torneo Estatal Tabasco 1 260 ngày 16 giờ
20Torneo Estatal Tabasco 2 260 ngày 16 giờ
21Selectivo Estatal de Blitz de Zacatecas 260 ngày 17 giờ
22ewCircuito Jaque Mate al Coronavirus "Gambito de Rey 1. e4 e5 2. f4 " 278 ngày 4 giờ
23Circuito de Ajedrez por Internet Complejo Cultural Los Pinos “Quédate En Casa” 278 ngày 8 giờ
24Circuito Rey 281 ngày 7 giờ
25Circuito Rey 282 ngày 7 giờ
26Circuito Rey 282 ngày 7 giờ
27Circuito Dama 282 ngày 7 giờ
28Circuito Dama 283 ngày 13 giờ
29dCircuito Rey 283 ngày 15 giờ
30Circuito Rey 283 ngày 15 giờ
31Circuito Dama 284 ngày 9 giờ
32Circuito Torre 284 ngày 20 giờ
33Circuito Rey 285 ngày 8 giờ
34Circuito Torre 285 ngày 18 giờ
35Circuito Alfil 287 ngày 22 giờ
36Circuito Caballo 288 ngày 13 giờ
37Circuito Peón 288 ngày 18 giờ
38Circuito Alfil 289 ngày 5 giờ
39Circuito Caballo 289 ngày 10 giờ
40Circuito Peón 289 ngày 18 giờ
41Circuito Alfil 290 ngày 3 giờ
42Circuito Peón 290 ngày 19 giờ
43Circuito Alfil 291 ngày 6 giờ
44Circuito Peón 291 ngày 11 giờ
45Circuito Peón 291 ngày 11 giờ
46Circuito Caballo 291 ngày 13 giờ
47Circuito Peón 291 ngày 15 giờ
48Circuito Alfil 291 ngày 20 giờ
49Circuito Caballo 291 ngày 20 giờ
50Primer Torneo Comunitario VSR 306 ngày 11 giờ