Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
12. Frauenbundesliga 2019/2020 4 ngày
22. Bundesliga West 2019/20 4 ngày 2 giờ
32. Bundesliga Ost 2019/2020 4 ngày 3 giờ
41. Bundesliga 2019/2020 11 ngày 3 giờ
51. Frauen Bundesliga 2019/20 11 ngày 4 giờ
62. BUNDESLIGA MITTE 2019/2020 11 ngày 4 giờ
7Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2019 53 ngày 8 giờ
8Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2019 53 ngày 8 giờ
9Österreichische Mädchen U16 + U18 Blitzschach-Meisterschaften 2019 53 ngày 8 giờ
10Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2019 53 ngày 8 giờ
11Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2019 53 ngày 8 giờ
12Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2019 53 ngày 8 giờ
13Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2019 53 ngày 8 giờ
14Österreichische Mädchen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2019 53 ngày 8 giờ
15Österreichische Mädchen U12 Blitzschach-Meisterschaften 2019 53 ngày 8 giờ
16Österreichische Mädchen U10 Blitzschach-Meisterschaften 2019 53 ngày 8 giờ
17Österreichische Mädchen U8 Blitzschach-Meisterschaften 2019 53 ngày 8 giờ
18Österreichische Buben U14 Schnellschach-Meisterschaften 2019 54 ngày 2 giờ
19Österreichische Buben U16 Schnellschach-Meisterschaften 2019 54 ngày 3 giờ
20Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2019 54 ngày 3 giờ
21Österreichische Mädchen U16 + U18 Schnellschach-Meisterschaften 2019 54 ngày 3 giờ
22Österreichische Buben U18 Schnellschach-Meisterschaften 2019 54 ngày 3 giờ
23Österreichische Mädchen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2019 54 ngày 3 giờ
24Österreichische Mädchen U12 Schnellschach-Meisterschaften 2019 54 ngày 3 giờ
25Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2019 54 ngày 3 giờ
26Österreichische Mädchen U10 Schnellschach-Meisterschaften 2019 54 ngày 3 giờ
27Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2019 54 ngày 3 giờ
28Österreichische Mädchen U8 Schnellschach-Meisterschaften 2019 54 ngày 3 giờ
29Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2019 55 ngày 1 giờ
3042. Blindenschach Staatsmeisterschaft 2019 96 ngày 6 giờ
31Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 Blitzschach 134 ngày 17 giờ
32Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 Schnellschach 134 ngày 17 giờ
33Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 Schnellschach - Amateurturnier 137 ngày 3 giờ
34Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 Anmeldestand Blitzschach und Schnellschach 138 ngày 12 giờ
35Österreichische Meisterschaften Buben U10 214 ngày 8 giờ
36Österreichische Meisterschaften Buben U8 214 ngày 8 giờ
37Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 214 ngày 9 giờ
38Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 214 ngày 9 giờ
39BUNDESFINALE 2019 - Unterstufe 220 ngày 8 giờ
40SCHULSCHACH BUNDESFINALE 2019 - Oberstufe 220 ngày 8 giờ
41Österreichische Meisterschaften Burschen U14 226 ngày 7 giờ
42Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 226 ngày 7 giờ
43Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 226 ngày 7 giờ
44Österreichische Meisterschaften Burschen U12 226 ngày 7 giờ
45Österreichische Meisterschaften Mädchen U18 280 ngày 7 giờ
46Österreichische Meisterschaften Mädchen U16 280 ngày 7 giờ
47Österreichische Meisterschaften Burschen U18 280 ngày 7 giờ
48Österreichische Meisterschaften Burschen U16 280 ngày 7 giờ
492. Bundesliga Ost 2018/2019 290 ngày 2 giờ
501. Bundesliga 2018/2019 291 ngày 6 giờ