Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
11. BUNDESLIGA 2020/2021 1 giờ 13 phút
21. Frauen Bundesliga 2020/21 6 ngày 17 giờ
3AUTch-online Rapid BLMM 39 ngày 14 giờ
4AUTch-online Rapid U14 boys 39 ngày 15 giờ
5AUTch-online Rapid U18 boys 39 ngày 15 giờ
6AUTch-online Rapid U16 boys 39 ngày 15 giờ
7AUTch-online Rapid U18 girls 39 ngày 16 giờ
8AUTch-online Rapid U16 girls 39 ngày 16 giờ
9AUTch-online Rapid U14 girls 39 ngày 16 giờ
10AUTch-online Blitz U14 girls 39 ngày 16 giờ
11AUTch-online Rapid U08 girls 39 ngày 18 giờ
12AUTch-online Rapid U12 girls 39 ngày 18 giờ
13AUTch-online Rapid U12 boys 39 ngày 18 giờ
14AUTch-online Rapid U10 girls 39 ngày 18 giờ
15AUTch-online Rapid U10 boys 39 ngày 18 giờ
16AUTch-online Blitz U08 girls 39 ngày 19 giờ
17AUTch-online Rapid U08 boys 39 ngày 19 giờ
18AUTch-online Blitz U14 boys 40 ngày
19AUTch-online Blitz U18 boys 41 ngày 14 giờ
20AUTch-online Blitz U16 boys 41 ngày 14 giờ
21AUTch-online Blitz U16 girls 41 ngày 14 giờ
22AUTch-online Blitz U18 girls 41 ngày 15 giờ
23AUTch-online Blitz U12 girls 41 ngày 15 giờ
24AUTch-online Blitz U12 boys 41 ngày 15 giờ
25AUTch-online Blitz U10 girls 41 ngày 15 giờ
26AUTch-online Blitz U10 boys 41 ngày 15 giờ
27AUTch-online Blitz U08 boys 41 ngày 15 giờ
28AUTch-online Blitz U14 girls 41 ngày 16 giờ
29Testturnier 5 - OeISM 0818 - O, W 44 ngày 16 giờ
302. BUNDESLIGA MITTE 2020/2021 45 ngày 1 giờ
31Testturnier 4b - OeISM 0818 - S 45 ngày 18 giờ
32Frauenschach_AUT Blitzturnier 2020 46 ngày 10 giờ
33Testturnier 4 - OeISM 0818 - S, K 47 ngày 16 giờ
34Testturnier 3 - OeISM 0818 - B 47 ngày 19 giờ
35Testturnier 2 - OeISM 0818 - St, N 48 ngày 18 giờ
362. Bundesliga West 202021 50 ngày 1 giờ
37Testturnier OeISM 0818 52 ngày
382. Bundesliga Ost 2020/2021 68 ngày 21 giờ
3943. Blindenschach Staatsmeisterschaft 2020 103 ngày 22 giờ
40OeISM Blitz Offen - FINALE 109 ngày 1 giờ
41OeISM Blitz Frauen - FINALE 109 ngày 1 giờ
42Österreichische Staatsmeisterschaft 2020 Blitzschach 136 ngày 11 giờ
43Österreichische Staatsmeisterschaft 2020 Schnellschach 138 ngày 18 giờ
44AUT Arbiters Tournament 144 ngày 17 giờ
45Österreichische Online Bundesländermannschaftsmeisterschaft 203 ngày 14 giờ
46OEISM BLMM Blitz 204 ngày
47OEISM BLMM Blitz 204 ngày
48OeISM Blitz Frauen - Semifinale 221 ngày 2 giờ
49OeISM Blitz Frauen - Vorrunde 1 235 ngày 11 giờ
501. Österreichische Internet Schach Meisterschaft - Zwischenrunde 263 ngày 2 giờ