Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Catalonia (CAT)

Flag CAT
SốGiảiCập nhật
1Copa Individual de Girona 2021 SISTEMA WIMBLEDON (K.O.) 8 ngày
2Tancats Escacs 2020 Hotel Class Valls - Grup D 14 ngày 6 giờ
3Tancats Escacs 2020 Hotel Class Valls - Grup C 14 ngày 6 giờ
4Tancats Escacs 2020 Hotel Class Valls - Grup B 14 ngày 6 giờ
5Tancats Escacs 2020 Hotel Class Valls - Grup A (Norma MC) 14 ngày 6 giờ
6Campionat de Girona per Equips Edats Online Reis 2021 14 ngày 17 giờ
7Obert Escacs de Canovelles Cap Any 2021 (255146) 15 ngày 2 giờ
8XX Torneig d'Escacs de Nadal 2020 La Passió d'Esparreguera 20 ngày 18 giờ
92n Tancat Ràpides Riudoms Post-Covid 25 ngày 22 giờ
10Campionat de Girona per Equips Edats Online Nadal 2020 27 ngày 23 giờ
1114è Torneig obert d’escacs actius BICOLOR 29 ngày 20 giờ
12Pare Manyanet 4t i 6è 32 ngày 2 giờ
13Padre Damián - 4t 32 ngày 7 giờ
1425e MAGISTRAL CIUTAT DE BARCELONA (255132) 37 ngày 21 giờ
151r Tancat Ràpides Riudoms Post-Covid 41 ngày 5 giờ
16PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 5è C CURS 2020-21 46 ngày 21 giờ
17PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 4t C CURS 2020-21 46 ngày 21 giờ
18PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 4t B CURS 2020-21 66 ngày
19PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 5è B CURS 2020-21 66 ngày
20PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 6è A CURS 2020-21 66 ngày
21PRIMER TORNEIG ESCOLA ARENAL DE LLEVANT CURS 2020-21 71 ngày 10 giờ
22PRIMER TORNEIG ESCOLA ADELA DE TRENQUELLEON CURS 2020-21 71 ngày 10 giờ
23PRIMER TORNEIG ESCOLA THAU GRUP DIMECRES CURS 2020-21 71 ngày 10 giờ
24PRIMER TORNEIG THAU GRUP DIMARTS CURS 2020-21 71 ngày 10 giờ
25PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 6è C CURS 2020-21 71 ngày 11 giờ
26PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 5è A CURS 2020-21 71 ngày 11 giờ
27PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 4t A CURS 2020-21 71 ngày 11 giờ
28PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 6è B CURS 2020-21 79 ngày
29Torneigs tancats tardor Cerdanyola 2020 Grup D 82 ngày 2 giờ
30Torneigs tancats tardor Cerdanyola 2020 Grup C 82 ngày 2 giờ
31Torneigs tancats tardor Cerdanyola 2020 Grup A 82 ngày 2 giờ
32Torneigs tancats tardor Cerdanyola 2020 Grup B 82 ngày 2 giờ
33PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 3r A CURS 2020-21 86 ngày 8 giờ
34PRIMER TORNEIG ESCOLA IPSE GRUP GRANS CURS 2020-21 86 ngày 8 giờ
35PRIMER TORNEIG ESCOLA IPSE GRUP PETITS CURS 2020-21 86 ngày 8 giờ
36Obert "La Castanya" 89 ngày 22 giờ
37TORNEIGS TANCATS COR DE MARINA 2020 GRUP II 2099 92 ngày 2 giờ
38TORNEIGS TANCATS COR DE MARINA 2020 GRUP I 1850 92 ngày 2 giờ
39TORNEIGS TANCATS COR DE MARINA 2020 GRUP III MC 94 ngày 19 giờ
40XXVIII TORNEIG BADALONA 95 ngày 9 giờ
41XXVIII TORNEIG BADALONA GRUP A 95 ngày 9 giờ
42Tancats Mollet 2020 Norma MC 95 ngày 23 giờ
43Tancats Mollet 2020 Sub 1850 Grup I 95 ngày 23 giờ
44Tancats Mollet 2020 Sub 1850 Grup II 95 ngày 23 giờ
45Tancat Tardor Aficionats Club Escacs Mataró 96 ngày 16 giờ
46Campionat de Catalunya per Equips d'Edats 2020 - Sub18 96 ngày 22 giờ
47Campionat de Catalunya per Equips d'Edats 2020 - Sub16 96 ngày 22 giờ
48Campionat de Catalunya per Equips d'Edats 2020 - Sub14 96 ngày 23 giờ
49Campionat de Catalunya per Equips d'Edats 2020 - Sub12 96 ngày 23 giờ
50Campionat de Catalunya per Equips d'Edats 2020 - Sub10 96 ngày 23 giờ