Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1Creative-Taalim blitz 210121 1 giờ 45 phút
2January Garde Rapid 1 19 giờ 53 phút
3Creative-Taalim blitz 190121 1 ngày 23 giờ
4II Опен Рапид "Академии Шахмат" 4 ngày 22 giờ
5Sezdbekovyh Chess 140121 6 ngày 21 giờ
6Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди мальчиков до 12 лет [2010-2009] 8 ngày 22 giờ
7Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди мальчиков до 10 лет [2012-2011] 8 ngày 23 giờ
8Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди девочек до 10 лет [2012-2011] 8 ngày 23 giờ
9Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди девочек до 12 лет [2010-2009] 8 ngày 23 giờ
10Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди девочек до 14 лет [2008-2007] 8 ngày 23 giờ
11Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди мальчиков до 14 лет [2008-2007] 9 ngày 2 giờ
12Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди юношей до 18 лет [2004-2003] 9 ngày 2 giờ
13Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди мальчиков до 16 лет [2006-2005] 9 ngày 3 giờ
14Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди мальчиков до 8 лет [2014-2013] 9 ngày 4 giờ
15Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди девушек до 18 лет [2004-2003] 9 ngày 5 giờ
16Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди девочек до 8 лет [2014-2013] 9 ngày 5 giờ
17Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди мальчиков до 6 лет [2015 и младше] 9 ngày 6 giờ
18Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди девочек до 6 лет [2015 и младше] 9 ngày 6 giờ
19Sezdbekovyh Chess 110121 10 ngày 18 giờ
20Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди девочек до 16 лет [2006-2005] 11 ngày 3 giờ
21Первый Опен Рапид "Академии Шахмат" 11 ngày 21 giờ
22Altyn Tyiun ch 2021 A 12 ngày 3 giờ
23Altyn Tyiun ch 2021 B 13 ngày
24Altyn Tyiun ch 2021 C 13 ngày 2 giờ
25Altyn Tyiun ch 2021 D 13 ngày 4 giờ
26Altyn Tyiun ch 2021 E 13 ngày 5 giờ
27Creative-Taalim Cup 181220 21 ngày 3 giờ
28Tokmok rapid 301220 21 ngày 23 giờ
29Issykkul Chess Championship 2020 - Men and Women 22 ngày 1 giờ
30Cup rapıd 12 2020 U11 25 ngày 2 giờ
31Открытое Первенство ДЮСШ г.Каракол - [2007-2002] 25 ngày 3 giờ
32Cup rapid 12 2020 U6 25 ngày 3 giờ
33Cup rapıd 12 2020 U8 25 ngày 21 giờ
34Открытое Первенство ДЮСШ г.Каракол - [2011-2008] 25 ngày 22 giờ
35Открытое Первенство ДЮСШ г.Каракол - [2012 и младше] 26 ngày 3 giờ
36Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - М16 (2006-2005) 33 ngày
37Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - М14 (2008-2007) 33 ngày 1 giờ
38Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - М18 (2004-2003) 33 ngày 1 giờ
39Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - Д14 (2008-2007) 33 ngày 2 giờ
40Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - Д18 (2004-2003) 33 ngày 5 giờ
41Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - Д16 (2006-2005) 34 ngày 6 giờ
42Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - М12 (2010-2009) 36 ngày 1 giờ
43Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - Д10 (2012-2011) 36 ngày 2 giờ
44Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - М10 (2012-2011) 36 ngày 2 giờ
45Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - Д12 (2010-2009) 36 ngày 2 giờ
46Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - М8 (2014-2013) 36 ngày 3 giờ
47Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - М6 (2015 и младше) 38 ngày 2 giờ
48Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - Д8 (2014-2013) 38 ngày 3 giờ
49Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - Д6 (2015 и младше) 38 ngày 3 giờ
50Karakol December Chess Rapid 4 - Second League 40 ngày 3 giờ