Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Latvia (LAT)

Flag LAT
SốGiảiCập nhật
1Tematiskais šaha turnīrs ''Spāņu atklātne'' 25.01.2021. 3 giờ 22 phút
2Latvijas skolu šaha olimpiādes Rīgas reģionālais fināls (1. - 4. klase/zēni) 4 ngày 21 giờ
3Latvijas skolu šaha olimpiādes Rīgas reģionālais fināls (1. - 4. klase/meitenes) 4 ngày 21 giờ
4Latvijas skolu šaha olimpiādes Rīgas reģionālais fināls (5. - 9. klase/zēni) 4 ngày 21 giờ
5Latvijas skolu šaha olimpiādes Rīgas reģionālais fināls (5. - 9. klase/meitenes) 4 ngày 21 giờ
6Latvijas skolu šaha olimpiādes Rīgas reģionālais fināls (10. - 12. klase/zēni) 4 ngày 21 giờ
7Latvijas skolu šaha olimpiādes Rīgas reģionālais fināls (10.-12. klase/meitenes) 4 ngày 21 giờ
8Latvijas skolu šaha olimpiādes Vidzemes reģionālais fināls (1. - 4. klase/zēni) 4 ngày 21 giờ
9Latvijas skolu šaha olimpiādes Vidzemes eģionālais fināls (1. - 4. klase/meit.) 4 ngày 21 giờ
10Latvijas skolu šaha olimpiādes Vidzemes reģionālais fināls (5. - 9. klase/zēni) 4 ngày 21 giờ
11Latvijas skolu šaha olimpiādes Vidzemes reģionālais fināls (5. - 9. klase/meit.) 4 ngày 21 giờ
12Latvijas skolu šaha olimpiādes Vidzemes reģionālais fināls (10.-12. klase/zēni) 4 ngày 21 giờ
13Latvijas skolu šaha olimpiādes Vidzemes reģionālais fināls (10.-12. klase/meit.) 4 ngày 21 giờ
14Latvijas skolu šaha olimpiādes Kurzemes reģionālais fināls (1. - 4. klase/zēni) 4 ngày 21 giờ
15Latvijas skolu šaha olimpiādes Kurzemes reģionālais fināls (1. - 4. klase/meit.) 4 ngày 21 giờ
16Latvijas skolu šaha olimpiādes Kurzemes reģionālais fināls (5. - 9. klase/zēni) 4 ngày 21 giờ
17Latvijas skolu šaha olimpiādes Kurzemes reģionālais fināls (5. - 9. klase/meit.) 4 ngày 21 giờ
18Latvijas skolu šaha olimpiādes Kurzemes reģionālais fināls (10.-12. klase/zēni) 4 ngày 21 giờ
19Latvijas skolu šaha olimpiādes Kurzemes reģionālais fināls (10.-12. klase/meit.) 4 ngày 21 giờ
20Latvijas skolu šaha olimpiādes Latgales reģionālais fināls (1. - 4. klase/zēni) 4 ngày 21 giờ
21Latvijas skolu šaha olimpiādes Latgales reģionālais fināls (1. - 4. klase/meit.) 4 ngày 21 giờ
22Latvijas skolu šaha olimpiādes Latgales reģionālais fināls (5. - 9. klase/zēni) 4 ngày 21 giờ
23Latvijas skolu šaha olimpiādes Latgales reģionālais fināls (5. - 9. klase/meit.) 4 ngày 21 giờ
24Latvijas skolu šaha olimpiādes Latgales reģionālais fināls (10.-12. klase/zēni) 4 ngày 21 giờ
25Latvijas skolu šaha olimpiādes Latgales reģionālais fināls (10.-12. klase/meit.) 4 ngày 21 giờ
26Latvijas skolu šaha olimpiādes Zemgales reģionālais fināls (1. - 4. klase/zēni) 4 ngày 21 giờ
27Latvijas skolu šaha olimpiādes Zemgales reģionālais fināls (1. - 4. klase/meit.) 4 ngày 21 giờ
28Latvijas skolu šaha olimpiādes Zemgales reģionālais fināls (5. - 9. klase/zēni) 4 ngày 21 giờ
29Latvijas skolu šaha olimpiādes Zemgales reģionālais fināls (5. - 9. klase/meit.) 4 ngày 21 giờ
30Latvijas skolu šaha olimpiādes Zemgales reģionālais fināls (10.-12. klase/zēni) 4 ngày 21 giờ
31Latvijas skolu šaha olimpiādes Zemgales reģionālais fināls (10.-12. klase/meit.) 4 ngày 21 giờ
32Tematiskais šaha turnīrs ''Latviešu gambīts'' 12.12.2020. 40 ngày 2 giờ
33Rīgas blics 2020 05.12.2020. 47 ngày
34Rīgas superblics 2020 29.11.2020 52 ngày 18 giờ
35Šaha blics "Latvijai -102" 18.11.2020 62 ngày 21 giờ
36Mikhail Tal Blitz 2020 09.11. 20.00 72 ngày 16 giờ
37XV Termo-Eko cup 2020 Pārcelts !!! 75 ngày 1 giờ
38Latvijas 2020. gada jauniešu čempionāts rapid G-16 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 1 giờ
39Latvijas 2020. gada junioru čempionāts rapid U-21 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 1 giờ
40Latvijas 2020. gada junioru čempionāts rapid G-21 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 1 giờ
41Latvijas 2020. gada jauniešu čempionāts rapid U-16 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 1 giờ
42Latvijas 2020. gada jauniešu čempionāts rapid G-12 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 1 giờ
43Latvijas 2020. gada junioru čempionāts ātrspēlē G-21 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 1 giờ
44Latvijas 2020. gada junioru čempionāts ātrspēlē U-21 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 1 giờ
45Latvijas 2020. gada jauniešu čempionāts ātrspēlē G-16 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 1 giờ
46Latvijas 2020. gada jauniešu čempionāts ātrspēlē U-16 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 1 giờ
47Latvijas 2020. gada jauniešu čempionāts ātrspēlē G-12 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 1 giờ
48Latvijas 2020. gada jauniešu čempionāts ātrspēlē U-12 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 1 giờ
49Latvijas 2020. gada jauniešu čempionāts rapid U-12 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 1 giờ
50Cesis Chess Championship (Online) 2020 24.10. 13.00 88 ngày 23 giờ