Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Thailand (THA)

Flag THA
SốGiảiCập nhật
15rd Double bishop fide rated rapid U12 4 ngày 3 giờ
25rd Double bishop fide rated rapid U8 & U10 4 ngày 3 giờ
35rd Double bishop fide rated rapid Open 4 ngày 3 giờ
4Khon Kaen Rapid Central Chess on Tour 2020 U8+U10+U12 4 ngày 7 giờ
5RED KNIGHT CHESS January FIDE Rated Tournament - Blitz 11 ngày
6RED KNIGHT CHESS JANUARY TOURNAMENT U14 11 ngày 1 giờ
7RED KNIGHT CHESS JANUARY TOURNAMENT U8 11 ngày 1 giờ
8RED KNIGHT CHESS JANUARY TOURNAMENT U10 11 ngày 1 giờ
9RED KNIGHT CHESS January FIDE Rated Tournament 11 ngày 4 giờ
104th Big Rook In-House Chess Championship (2020 Season 1) 14 ngày 13 giờ
11Big Rook Holiday Season 1 23 ngày 22 giờ
12RED KNIGHT CHESS DECEMBER TOURNAMENT U14 23 ngày 22 giờ
13RED KNIGHT CHESS DECEMBER TOURNAMENT U8 25 ngày 3 giờ
14RED KNIGHT CHESS DECEMBER TOURNAMENT U10 25 ngày 3 giờ
15RED KNIGHT CHESS December FIDE Rated Tournament 25 ngày 3 giờ
16กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 "ประสานมิตรเกมส์" ประจำปี 2562-หมากฮอส ทีมมัธยมต้น 30 ngày 7 giờ
17กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 "ประสานมิตรเกมส์" ประจำปี 2562-หมากรุกสากลทีมม.ปลาย 30 ngày 7 giờ
18กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 "ประสานมิตรเกมส์" ประจำปี 2562-หมากรุกสากลทีม ม.ต้น 30 ngày 8 giờ
19กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 "ประสานมิตรเกมส์" ประจำปี 2562-หมากรุกไทย ทีมม.ต้น 30 ngày 9 giờ
20กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 "ประสานมิตรเกมส์" ประจำปี 2562-หมากรุกไทย ทีมประถม 30 ngày 9 giờ
21Individual Blitz at Thailand Team Chess Championship 2019 (unrated) 34 ngày 4 giờ
22Thailand Team Chess Championship 2019 34 ngày 7 giờ
23Big Rook In House 2020 Season 1 (list of players before grouping) 36 ngày
244rd Double bishop fide rated rapid open 39 ngày 3 giờ
254rd Double bishop fide rated rapid Under 8 39 ngày 3 giờ
264rd Double bishop fide rated rapid Under 10&12 39 ngày 3 giờ
274rd Double bishop fide rated rapid Under 12 40 ngày 6 giờ
28JCA Saturday standard game tournament Sep-Nov 2019 53 ngày 5 giờ
29RED KNIGHT CHESS November FIDE Rated Tournament 60 ngày 2 giờ
30RED KNIGHT CHESS NOVEMBER TOURNAMENT U10 & U12 60 ngày 3 giờ
31RED KNIGHT CHESS NOVEMBER TOURNAMENT U8 60 ngày 3 giờ
32หมากรุกไทยรุ่นประชาชนทั่วไป จัดระดับสนามที่ 4 (เรตติ้ง) 60 ngày 5 giờ
33หมากรุกไทยรุ่นประชาชนทั่วไป จัดระดับสนามที่ 4 จ.อยุธยา (พื้นบ้าน) 60 ngày 5 giờ
343rd Double bishop fide rated rapid open 66 ngày
353rd Double bishop fide rated rapid age group U8 67 ngày 3 giờ
363rd Double bishop fide rated rapid age group U12 67 ngày 3 giờ
373rd Double bishop fide rated rapid age group U10 67 ngày 4 giờ
381st RED KNIGHT CHESS TOURNAMENT - A GROUP 74 ngày 3 giờ
391st RED KNIGHT CHESS TOURNAMENT - B GROUP 74 ngày 3 giờ
40KMUTNB RAPID AGE GROUP 2019- U 15 75 ngày 3 giờ
41KMUTNB RAPID AGE GROUP 2019- U 30 75 ngày 4 giờ
42KMUTNB RAPID AGE GROUP 2019- U 18 75 ngày 4 giờ
43Thailand Pattaya Open 2019 Open 83 ngày 1 giờ
44Thailand Pattaya Open 2019 Amateur 85 ngày 6 giờ
45Thailand Pattaya Open 2019 Under 8 86 ngày 1 giờ
46Thailand Pattaya Open 2019 Open Blitz Final 86 ngày 1 giờ
47Thailand Pattaya Open 2019 Under 10 87 ngày 2 giờ
48Thailand Pattaya Open 2019 Open Blitz A 87 ngày 2 giờ
49Thailand Pattaya Open 2019 Open Blitz B 87 ngày 2 giờ
50Thailand Pattaya Open 2019 Senior 91 ngày 8 giờ