Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Thailand (THA)

Flag THA
SốGiảiCập nhật
1RED KNIGHT CHESS STANDARD FIDE RATED 23 ngày 4 giờ
2Thailand Mini Pattaya Open Chess Championship 2020 31 ngày 23 giờ
3RKCC December Tournament U14 31 ngày 23 giờ
4RKCC December Tournament U10 31 ngày 23 giờ
5Thailand Mini Pattaya Open 2020 Blitz 34 ngày
6Thailand Open Team Chess Championships 2020 35 ngày 17 giờ
7Thailand Youth Team Chess Championships 2020 -U18 U14 U10 35 ngày 17 giờ
8Big Rook Blitz Marathon 46 ngày
9Big Rook Beginner's Rapid 2020 - U8 53 ngày
10Big Rook Beginner's Rapid 2020 - U10&U12 53 ngày
11Big Rook Super Standard U2200 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.5 (VENUE: Big Rook Chess Academy) 60 ngày
12Gainsfield FIDE Rated Team Tournament in search for the next Chawit A average 9 60 ngày 1 giờ
13Gainsfield FIDE Rated Team Tournament in search for the next Chawit A average 12 60 ngày 1 giờ
143rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020 - U 16 60 ngày 18 giờ
153rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020 - U 14 60 ngày 18 giờ
163rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020-Open 60 ngày 18 giờ
173rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020 - U 12 67 ngày 1 giờ
183rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020 - U 10 67 ngày 1 giờ
193rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020 - U 8 67 ngày 1 giờ
20Big Rook Super Rapid Open "BACK TO CHESS" Tournament Series No.4.1 (VENUE: Big Rook Chess Academy) 67 ngày 21 giờ
21Big Rook Super Rapid & Blitz Open "BACK TO CHESS" Tournament Series No.4.1 (VENUE: Big Rook Chess Academy) 67 ngày 21 giờ
22โคราช 67 ngày 21 giờ
23Big Rook Super Blitz Open "BACK TO CHESS" Tournament Series No.4.2 (VENUE: Big Rook Chess Academy) 67 ngày 21 giờ
24Big Rook Sunday Standard U1600 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.3 (Registration Closed) 73 ngày 23 giờ
25การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาอาเชียนเชส(ชาย) 2020 ประเภทเกมแรปิด - เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน เอเชียนอินดอร์-มาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ 2021 83 ngày 3 giờ
26การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาอาเชียนเชส(ชาย) 2020 ประเภทเกมมาตรฐาน - เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน เอเชียนอินดอร์-มาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ 2021 85 ngày 1 giờ
27Tuesday Year 6-12 Chess Actvities 86 ngày 1 giờ
28Happy Pawn Chess Club Fide Rated Blitz Tournament 87 ngày 19 giờ
29เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 92 ngày 11 giờ
30เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - รุ่นเรตติ้งไม่เกิน 2000 92 ngày 12 giờ
31เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 92 ngày 12 giờ
32เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - ประชาชนทั่วไป 93 ngày 16 giờ
33เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - ประชาชนทั่วไป 94 ngày 21 giờ
34Big Rook Super Rapid U1600 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.2 (limited to 24 players) 95 ngày 1 giờ
35เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสสากล Rapid 95 ngày 2 giờ
36เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นเยาวชนหญิง 95 ngày 4 giờ
37เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นเยาวชนชาย 95 ngày 4 giờ
38เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสสากล เกมเร็ว 95 ngày 5 giờ
39เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 96 ngày 19 giờ
40เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 97 ngày 16 giờ
41เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 97 ngày 16 giờ
42เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี - หญิง 97 ngày 16 giờ
43เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี - หญิง 98 ngày 14 giờ
44เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี - หญิง 98 ngày 14 giờ
452nd Thailand Chess 960 & Bughouse Championships 2020 Bughouse 101 ngày 21 giờ
462nd Thailand Chess 960 & Bughouse Championships 2020 Head & Hands 101 ngày 21 giờ
47Double Bishop : 1st FIDE Standard 101 ngày 23 giờ
482nd Thailand Chess 960 & Bughouse Championships 2020 960 102 ngày 21 giờ
49เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี 105 ngày 2 giờ
50Big Rook Super Rapid U1300 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.1 (limited to 24 players) 109 ngày