Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 7 Gun 11 Saat
2GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 37 Gun 18 Saat
3GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 39 Gun 11 Saat
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 40 Gun 11 Saat
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 41 Gun 9 Saat
6GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 44 Gun 14 Saat
7Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 44 Gun 14 Saat
8Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 44 Gun 18 Saat
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 44 Gun 18 Saat
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 44 Gun 18 Saat
11Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 44 Gun 18 Saat
12Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 45 Gun 10 Saat
13Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 45 Gun 10 Saat
14GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 45 Gun 16 Saat
15GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 45 Gun 16 Saat
16Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 46 Gun 11 Saat
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 46 Gun 14 Saat
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 46 Gun 15 Saat
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 46 Gun 15 Saat
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 46 Gun 15 Saat
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 46 Gun 15 Saat
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 46 Gun 15 Saat
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 46 Gun 15 Saat
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 46 Gun 16 Saat
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 46 Gun 16 Saat
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 46 Gun 16 Saat
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 46 Gun 16 Saat
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 46 Gun 16 Saat
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 46 Gun 17 Saat
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 46 Gun 17 Saat
31NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 46 Gun 18 Saat
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 46 Gun 18 Saat
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 46 Gun 18 Saat
34NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 46 Gun 18 Saat
35NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 46 Gun 18 Saat
36NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 46 Gun 18 Saat
37NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 46 Gun 18 Saat
38NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 46 Gun 18 Saat
39NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 46 Gun 18 Saat
40Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 46 Gun 18 Saat
41NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 46 Gun 18 Saat
42NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 46 Gun 18 Saat
43NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 46 Gun 18 Saat
44GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 50 Gun 9 Saat
45Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 52 Gun 10 Saat
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 52 Gun 11 Saat
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 52 Gun 11 Saat
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 52 Gun 11 Saat
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 52 Gun 11 Saat
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nữ 52 Gun 11 Saat