Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
110th HDBank International Chess Tournament 2020 - Masters 3 Gun 1 Saat
210th HDBank International Chess Tournament 2020 - Challengers 3 Gun 1 Saat
3Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nữ 3 Gun 22 Saat
4Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn -U8 Nữ 3 Gun 23 Saat
5Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U6 Nữ 3 Gun 23 Saat
6Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nam 3 Gun 23 Saat
7Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nam 3 Gun 23 Saat
8Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nữ 3 Gun 23 Saat
9Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nam 3 Gun 23 Saat
10Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nam 3 Gun 23 Saat
11Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nữ 3 Gun 23 Saat
12Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14Nam 3 Gun 23 Saat
13Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12Nam 3 Gun 23 Saat
14Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U8 Nam 3 Gun 23 Saat
15Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U6 Nam 3 Gun 23 Saat
16Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U8 Nam 3 Gun 23 Saat
17Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nữ 4 Gun
18Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10Nam 5 Gun 1 Saat
19Giải cờ vua tất niên Kỷ Hợi CLB cờ vua Thái Nguyên 5 Gun 1 Saat
20Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nữ 5 Gun 1 Saat
21Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nữ 5 Gun 1 Saat
22Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nữ 5 Gun 1 Saat
23Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U8 Nữ 5 Gun 1 Saat
24Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán tháng 1 năm 2020 8 Gun 3 Saat
25giải cờ vua Clb Thần Đồng Đà Nẵng bảng nâng cao lần 2 8 Gun 5 Saat
26GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 HUYỆN THỐNG NHẤT LỨA TUỔI 41 8 Gun 7 Saat
27GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 HUYỆN THỐNG NHẤT LỨA TUỔI 51 8 Gun 9 Saat
28GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 HUYỆN THỐNG NHẤT 8 Gun 11 Saat
29Giải cờ vua đường đến vinh quang lần V - số 44 ngõ 25 Bùi Huy Bích CLB Kiện tướng tương lai 9 Gun 23 Saat
30GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỚP 11, 12 10 Gun 23 Saat
31GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 11, 12 10 Gun 23 Saat
32Giải đấu Online chuyên đề Cấp tiến Trung Binh đối Bình Phong Mã 11 Gun 8 Saat
33Giải cờ siêu chớp tổng kết cuối năm Đinh Hợi - ĐTQ3 - KTTL 12 Gun
34GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 4, 5 12 Gun 2 Saat
35HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U18 - 12 Gun 2 Saat
36HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U15 - 12 Gun 2 Saat
37HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U13 - 12 Gun 2 Saat
38HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U11 - 12 Gun 2 Saat
39HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U9 - 12 Gun 2 Saat
40HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U7 - 12 Gun 2 Saat
41HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U18 - 12 Gun 2 Saat
42HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U15 - 12 Gun 2 Saat
43HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U13 - 12 Gun 2 Saat
44HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U11 - 12 Gun 2 Saat
45HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U9 - 12 Gun 2 Saat
46HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U7 - 12 Gun 2 Saat
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 6, 7 12 Gun 3 Saat
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 8, 9 12 Gun 3 Saat
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 11, 12 12 Gun 3 Saat
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 8, 9 12 Gun 3 Saat