Note: To reduce the server load by daily scanning of all links by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 9 TUỔI

Son güncelleme18.07.2019 06:37:32, Oluşturan/Son Yükleyen: vietnamchess

Başlangıç Sıralaması

No.İsimFIDE IDFEDRtg
1Phạm Kim LâmHCM1777
2Nguyễn Long Ngân HàHNO1776
3Lê Châu GiangTHO1775
4Nguyễn Lê Khánh LinhDAN1774
5Nguyễn Diệu HàTHO1773
6Tôn Nữ Khánh ThyDAN1772
7Phạm Quỳnh ChiHNO1771
8Tạ Minh Ngọc LinhHNO1770
9Đỗ Nguyễn Lan AnhHCM1769
10Phạm Quỳnh Vân AnhHCM1768
11Thái Mai AnhHCM1767
12Ngô Đặng Thanh HàHCM1766
13Đỗ Nguyễn Minh HằngHCM1765
14Nguyễn Phạm Ngân KhánhHCM1764
15Nguyễn Gia LinhHCM1763
16Tạ Hoàng Phương NghiHCM1762
17Nguyễn Bùi Minh ThưHCM1761
18Nguyễn Trác Hoàng ThyHCM1760
19Vũ Nhã UyênHCM1759