Note: To reduce the server load by daily scanning of all links by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9

Son güncelleme24.07.2019 06:15:48, Oluşturan/Son Yükleyen: vietnamchess

Başlangıç Sıralaması

No.İsimFIDE IDFEDRtg
1Phạm Kim LâmHCM1854
2Nguyễn Long Ngân HàHNO1853
3Lê Châu GiangTHO1852
4Nguyễn Lê Khánh LinhDAN1851
5Nguyễn Diệu HàTHO1850
6Tôn Nữ Khánh ThyDAN1849
7Phạm Quỳnh ChiHNO1848
8Đỗ Nguyễn Lan AnhHCM1847
9Phạm Quỳnh Vân AnhHCM1846
10Thái Mai AnhHCM1845
11Ngô Đặng Thanh HàHCM1844
12Đỗ Nguyễn Minh HằngHCM1843
13Nguyễn Phạm Ngân KhánhHCM1842
14Nguyễn Gia LinhHCM1841
15Tạ Hoàng Phương NghiHCM1840
16Nguyễn Bùi Minh ThưHCM1839
17Nguyễn Trác Hoàng ThyHCM1838
18Vũ Nhã UyênHCM1837
19Tạ Minh Ngọc LinhHNO0