Kho dữ liệu giải đấu của Chess Results

Ghi chú: Không phân biệt chữ hoa, chữ thường

GiảiTrưởng Ban Tổ chức Ban Tổ chức Tổng trọng tài Trọng tài
Địa điểm Giải kết thúc trong khoảng từ: ( yyyymmdd or yyyymm or yyyy ) Thể thức thi đấu Sắp xếp theo trình tự Quốc gia Only finished tournaments Tải tệp Excel xuống

Xem qua tất cả các giải (được sắp xếp theo thứ tự thời gian giảm dần căn cứ theo ngày kết thúc)